Giá xe lăn bánh Ford Ranger XLS và Ford Ranger Wildtrak tại Thanh Hóa

Giá lăn bánh xe Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT, Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT, Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT, Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 AT, Ford Ranger Wildtrak

BẢNG GIÁ XE FORD RANGER 2020 LĂN BÁNH TẠI FORD THANH HÓA

 

- Giá niêm yết Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT 2020 :616 000 000 VNĐ

- Giá niêm yết Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT 2020: 630 000 000 VNĐ

- Giá niêm yết Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT 2020 : 650 000 000 VNĐ

- Giá niêm yết Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 MT 2020 : 754 000 000 VNĐ

- Giá niêm yết Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 AT 2020 : 779 000 000 VNĐ

- Giá niêm yết Ford Ranger Wildtrak 2.0L Turbo 4x2 AT 2020 : 853 000 000 VNĐ

- Giá niêm yết Ford Ranger Wildtrak 2.0L Bi Turbo 4x4 AT 2020 : 918 000 000 VNĐ

ford ranger wildtrak 2019

* Chi phí đăng ký ra biển xe Ford Ranger 2020 tại tỉnh Thanh Hóa.

I. Giá lăn bánh xe Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT 2020 tại Ford Thanh Hóa.

1. Thuế trước bạ 6%: 36 960 000 VNĐ

2. Phí biển số xe: 

+ Khách hàng tuyến huyện: 

+ Khách hàng Thành phố, thị xã:

3. Lệ phí đăng kiểm: 340 000 VNĐ

4. Phí bảo trì đường bộ:

+ Khách hàng cá nhân: 2 160 000 VNĐ/ 1 năm.

+ Khách hàng doanh nghiệp: 2 160 000 VNĐ/ 1 năm.

5. Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự: 1 100 000 VNĐ/ 1 năm

6. Ép biển Mica: 300 000 VNĐ

7. Phí dịch vụ:

+ Khách hàng tuyến huyện: 2 100 000 VNĐ

+ Khách hàng TP Thanh Hóa: 1 600 000 VNĐ

II. Giá lăn bánh xe Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT 2020 tại Ford Thanh Hóa.

1. Thuế trước bạ 6%: 37 800 000 VNĐ

2. Phí biển số xe: 

+ Khách hàng tuyến huyện: 

+ Khách hàng Thành phố, thị xã:

3. Lệ phí đăng kiểm: 340 000 VNĐ

4. Phí bảo trì đường bộ:

+ Khách hàng cá nhân: 2 160 000 VNĐ/ 1 năm.

+ Khách hàng doanh nghiệp: 2 160 000 VNĐ/ 1 năm.

5. Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự: 1 100 000 VNĐ/ 1 năm

6. Ép biển Mica: 300 000 VNĐ

7. Phí dịch vụ:

+ Khách hàng tuyến huyện: 2 100 000 VNĐ

+ Khách hàng TP Thanh Hóa: 1 600 000 VNĐ

III. Giá lăn bánh xe Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT 2020 tại Ford Thanh Hóa.

1. Thuế trước bạ 6%: 39 000 000 VNĐ

2. Phí biển số xe: 

+ Khách hàng tuyến huyện: 

+ Khách hàng Thành phố, thị xã:

3. Lệ phí đăng kiểm: 340 000 VNĐ

4. Phí bảo trì đường bộ:

+ Khách hàng cá nhân: 2 160 000 VNĐ/ 1 năm.

+ Khách hàng doanh nghiệp: 2 160 000 VNĐ/ 1 năm.

5. Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự: 1 100 000 VNĐ/ 1 năm

6. Ép biển Mica: 300 000 VNĐ

7. Phí dịch vụ:

+ Khách hàng tuyến huyện: 2 100 000 VNĐ

+ Khách hàng TP Thanh Hóa: 1 600 000 VNĐ

IV. Giá lăn bánh xe Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 MT 2020 tại Ford Thanh Hóa.

1. Thuế trước bạ 6%: 45 240 000 VNĐ

2. Phí biển số xe: 

+ Khách hàng tuyến huyện: 

+ Khách hàng Thành phố, thị xã:

3. Lệ phí đăng kiểm: 340 000 VNĐ

4. Phí bảo trì đường bộ:

+ Khách hàng cá nhân: 2 160 000 VNĐ/ 1 năm.

+ Khách hàng doanh nghiệp: 2 160 000 VNĐ/ 1 năm.

5. Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự: 1 100 000 VNĐ/ 1 năm

6. Ép biển Mica: 300 000 VNĐ

7. Phí dịch vụ:

+ Khách hàng tuyến huyện: 2 100 000 VNĐ

+ Khách hàng TP Thanh Hóa: 1 600 000 VNĐ

V. Giá lăn bánh xe Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 AT 2020 tại Ford Thanh Hóa.

1. Thuế trước bạ 6%: 46 740 000 VNĐ

2. Phí biển số xe: 

+ Khách hàng tuyến huyện: 

+ Khách hàng Thành phố, thị xã:

3. Lệ phí đăng kiểm: 340 000 VNĐ

4. Phí bảo trì đường bộ:

+ Khách hàng cá nhân: 2 160 000 VNĐ/ 1 năm.

+ Khách hàng doanh nghiệp: 2 160 000 VNĐ/ 1 năm.

5. Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự: 1 100 000 VNĐ/ 1 năm

6. Ép biển Mica: 300 000 VNĐ

7. Phí dịch vụ:

+ Khách hàng tuyến huyện: 2 100 000 VNĐ

+ Khách hàng TP Thanh Hóa: 1 600 000 VNĐ

V. Giá lăn bánh xe Ford Ranger Wildtrak 2.0L Turbo 4x2 AT 2020 tại Ford Thanh Hóa.

1. Thuế trước bạ 6%: 51 180 000 VNĐ

2. Phí biển số xe: 

+ Khách hàng tuyến huyện: 

+ Khách hàng Thành phố, thị xã:

3. Lệ phí đăng kiểm: 340 000 VNĐ

4. Phí bảo trì đường bộ:

+ Khách hàng cá nhân: 2 160 000 VNĐ/ 1 năm.

+ Khách hàng doanh nghiệp: 2 160 000 VNĐ/ 1 năm.

5. Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự: 1 100 000 VNĐ/ 1 năm

6. Ép biển Mica: 300 000 VNĐ

7. Phí dịch vụ:

+ Khách hàng tuyến huyện: 2 100 000 VNĐ

+ Khách hàng TP Thanh Hóa: 1 600 000 VNĐ

V. Giá lăn bánh xe Ford Ranger Wildtrak 2.0L Turbo 4x4 AT 2020 tại Ford Thanh Hóa.

1. Thuế trước bạ 6%: 55 080 000 VNĐ

2. Phí biển số xe: 

+ Khách hàng tuyến huyện: 

+ Khách hàng Thành phố, thị xã:

3. Lệ phí đăng kiểm: 340 000 VNĐ

4. Phí bảo trì đường bộ:

+ Khách hàng cá nhân: 2 160 000 VNĐ/ 1 năm.

+ Khách hàng doanh nghiệp: 2 160 000 VNĐ/ 1 năm.

5. Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự: 1 100 000 VNĐ/ 1 năm

6. Ép biển Mica: 300 000 VNĐ

7. Phí dịch vụ:

+ Khách hàng tuyến huyện: 2 100 000 VNĐ

+ Khách hàng TP Thanh Hóa: 1 600 000 VNĐ

 

Lưu ý: Xin quý khách hàng lưu ý phí dịch vụ sẽ thay đổi theo vị trí địa lý của quý khách, để cụ thể và chính xác quý khách vui lòng liên hệ phòng kinh doanh Ford Thanh Hóa 0989857768.

Bình luận

Top

 (0)    NHẬN BÁO GIÁ

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Để nhận được "BÁO GIÁ ĐẶC BIỆT" và các "CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI", Quý khách vui lòng điền form báo giá dưới đây: